Documenten

Tegemoetkoming bij de ziekenfondsen

Bij lidmaatschap bij een sportclub kan je bij de verschillende ziekenfondsen genieten van een terugbetaling in de kosten van de lidgelden en abonnementen. Het volstaat de formulieren te laten invullen en afstempelen door de verantwoordelijke van de club.
Klik op één van onderstaande logo’s om het corresponderende formulier te bekijken.

Koe-Pongs

Leden die woonachtig zijn in Pepingen en nog geen 25 jaar zijn, hebben recht op een boekje Koe-Pongs ter waarde van 15 euro. Deze kunnen gratis afgehaald worden op het gemeentehuis van Pepingen. Leden uit Pepingen kunnen hiermee een deel van hun lidgeld betalen. Gelieve bij de betaling 15 euro reeds in mindering te brengen.  Koe-pongs aan de ploegverantwoordelijken bezorgen voor eind oktober!

Ongeval

Als individueel lid dus niet aangesloten bij een club maar rechtstreeks bij Volley Vlaanderen, moet bij een ongeval volgende werkwijze gevolgd worden:

1) vul een ongevalaangifte in. Het formulier kan hieronder afgedrukt worden (druk op logo ‘Ethias’).
2) verstuur het document naar het secretariaat van Volley Vlaanderen.
3) het secretariaat van Volley Vlaanderen geeft het ongeval in via het Extranet van Ethias. Na ingave verstuurd het secretariaat van Volley Vlaanderen een brief naar het slachtoffer. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.
4) het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias -Sportongevallen – volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.
5) zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

Klik op het Ethias logo om het formulier te bekijken.

Volg ons!