Bij lidmaatschap van een sportclub kan je bij het ziekenfonds genieten van een tegemoetkoming in de kosten voor lidgelden en abonnementen. Van zodra wij het lidgeld ontvangen hebben zullen we jullie een attest van betaling bezorgen.